Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jedlinie-Zdroju | Jedlina Zdrój
Jesteś na: Gospodarka Wykorzystanie funduszy zewnętrznych Termomodernizacja obiektów...

Fundusze zewnętrzne

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jedlinie-Zdroju

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jedlinie-Zdroju

opublikowano: 29.09.2017 Gmina Jedlina-Zdrój podpisała z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW) umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jedlinie-Zdroju - Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta wraz z instalacją fotowoltaiczną, - Termomodernizacja budynku Gimnazjum Miejskiego” w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” Poddziałania nr 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
W ramach realizacji projektu przewiduje się termomodernizację budynku Urzędu Miasta oraz budynku Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju.
Głównym celem projektu jest zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej w Jedlinie - Zdrój tj. budynków Urzędu Miejskiego i Gimnazjum Miejskiego.
            Poprzez realizację projektu planuje się osiągnięcie poniższych efektów:
- ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 1545 GJ/rok,
- ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 439,5 MWh/rok,
- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej - 10.339,21 kWh/rok,
- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 3,44 tony równoważnika CO2.
Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta na kwotę 979 700,00 zł (wydatki kwalifikowalne), przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych, pozostała wartość to środki własne Gminy Jedlina-Zdrój.
 
RPO WDS
Powrót
Oferta Inwestycyjna
Galeria
Kalendarz imprez