Projekt rewitalizacji jest już na ukończeniu. | Jedlina Zdrój
Jesteś na: Aktualności Projekt rewitalizacji jest już na...

Aktualności

Projekt rewitalizacji jest już na ukończeniu.

Projekt rewitalizacji jest już na ukończeniu.

opublikowano: 28.09.2018 W ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej części miasta Jedlina-Zdrój” o wartości blisko 3 000 000 złotych przy ulicy Lipowej i przy Domu Zdrojowym powstały nowe miejsca parkingowe, została uporządkowana zieleń miejska, pojawiły się nowe nasadzenia. Pawilon handlowo-usługowy przy ul. Sienkiewicza 1 został wyremontowany i będzie prowadzony w nim Punkt Informacji Turystycznej. Dobiega końca przebudowa budynku byłej rozlewni wód mineralnych i piwa na budynek socjalno-gospodarczy i gospodarczo-magazynowy.

Dodatkowo w ramach tego projektu zmodernizowana została Aleja Niepodległości, powstały nowe ścieżki spacerowe. Obecnie trwają prace związane z dostosowaniem wejścia do budynku Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju do potrzeb osób niepełnosprawnych. Celem tego projektu jest rewitalizacja centrum Jedliny-Zdroju poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni, dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie zdegradowanych budynków i nadanie im nowych funkcji, a także wzrost poziomu usług ogólnomiejskich.

Powrót
Oferta Inwestycyjna
Galeria
Kalendarz imprez