UWAGA !!! | Jedlina Zdrój
Jesteś na: Aktualności UWAGA !!!

Aktualności

UWAGA !!!

UWAGA !!!

opublikowano: 07.05.2020 Informujemy, że od dnia 11 maja 2020 r. odpady komunalne do PSZOK oddać można jedynie po okazaniu ważnego upoważnienia wydanego przez Urząd Miasta Jedlina-Zdrój.

Chęć pobrania upoważnienia można zgłaszać telefonicznie pod numerem 748455215 wewn. 19. Upoważnienie wydawane będzie właścicielom nieruchomości zamieszkałym w Jedlinie-Zdroju, którzy nie zalegają z opłatami za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Powrót
Oferta Inwestycyjna
Galeria
Kalendarz imprez