Polish Czech English French German

Szukaj

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH W 2015 R. WYMAGANYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA

Wymagane poziomy recyklingu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych, poziomy te wynoszą odpowiednio:

 

 

 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

 2012 r.

 

 2013 r.

 

 2014 r.

 

 2015 r.

 

 2016 r.

 

 2017 r.

 

 2018 r.

 

 2019 r.

 

 2020 r.

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło1)

 10

 12

 14

 16

 18

 20

 30

 40

 50

 

 

 

 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

30

36

38

40

42

45

50

60

70

 

Na terenie Gminy Jedlina-Zdrój osiągnięto następujące poziomy:

1.      poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, szkła, tworzyw sztucznych

na wymagany poziom w wysokości 16% Gmina uzyskała 60%

2.      poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

na wymagany poziom w wysokości 40% Gmina uzyskała 100%

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%].

 

rok 2012

16 lipca 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca 2020

%

75

50

50

50

45

45

40

40

35

 

Dopuszczona do składowania ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dla miasta Jedlina-Zdrój, Mg/rok, wg WPGO dla Województwa Dolnośląskiego 2012:

Lata

2010

2014

2015

2016

2017

2018

2020

Ilość Mg/rok

646,12

430,75

430,75

387,68

387,68

344,60

301,52

 

Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji konieczna do zagospodarowania w sposób inny niż składowanie dla miasta Jedlina-Zdrój, Mg/rok, wg WPGO dla Województwa Dolnośląskiego 2012:

Lata

2010

2014

2015

2016

2017

2018

2020

Ilość Mg/rok

646,12

628,06

636,33

687,66

696,10

747,71

808,18

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dla Gminy Jedlina-Zdrój w 2015 r. wyniósł 0%.

Dodatkowe informacje

Strona może korzystać z plików cookies w celu realizacji usług, zgodnie Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka Cookies .