Polish Czech English French German

Szukaj

Aktualności - Dla Mieszkańca

Ogłoszenie dla mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy !!!

Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój ogłosił przetargi

na sprzedaż 7 działek

pod budowę garaży w zabudowie szeregowej.

 

Działki zlokalizowane są przy ul. Narutowicza o numerach:

680/8, 680/9, 680/10, 680/11, 680/12, 680/13, 680/14 obręb Jedlina-Zdrój,

każda o powierzchni 21 m².

 

Cena wywoławcza 2 500 zł + podatek VAT

plus odpłatna służebność drogowa(od 282 zł do 483 zł + podatek VAT)

 

Szczegółowe informacje w Urzędzie Miasta pod numerem 748455215 wew. 20oraz na stronach internetowych www.bip.um.jedlina.pl (Zakładka Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach)i www.jedlinazdroj.eu (Zakładka Gospodarka/Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości- ogłoszenia o przetargach)

 

3. LETNI FESTIWAL GITAROWY W JEDLINIE-ZDROJU JUŻ ZA NAMI.

Pierwszy dzień Festiwalu Gitarowego otworzył występ Marka Andrzejewskiego - autor, kompozytor, wykonawca piosenek. Współzałożyciel Lubelskiej Federacji Bardów.Tego dnia wystąpił również Jakub Niedoborek, który należy do czołówki polskiej gitarystyki. Wychowanek Katowickiej Akademii Muzycznej.  Te muzyczne spotkanie odbyło się w Browarze Jedlinka.

Drugiego dnia Festiwalu w kościele przy ulicy Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju odbył się koncert "AMOR CON CHORDES" to poznański zespół  wykonujący szeroko pojętą muzykę dawną. Grupę charakteryzuje bardzo ciekawe instrumentarium - oprócz instrumentów popularnych takich jak gitara, kontrabas czy skrzypce muzycy wykorzystują również lutnię, fidel, theorbę, cajon i wiele innych. Repertuar klasyczny tego zespołuwzbogacony jest o muzykę ludową celtycką i katalońską. Zespół tworzy również autorskie kompozycje stylizowane na twórczości epoki renesansu. W składzie zespołu występują: Joanna Kreft, Bartłomiej Marusik, Henryk Kasperczak oraz Marcin Chenczke.

Czytaj więcej...

Absolutorium dla Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój

W dniu 29 czerwca 2017r. odbyła się XXIX Sesja Rady Miasta Jedlina-Zdrój, podczas której Radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Miasta Leszkowi Orplowi absolutorium za rok 2016.

Zgodnie z procedurą podjęcia uchwały, radni najpierw zapoznali się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za 2016 rok, pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej, a następnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok. Po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku o udzielenie absolutorium Radni przystąpili do głosowania uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.

Czytaj więcej...

Gmina Jedlina-Zdrój uzyskała dofinansowanie z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej

W ramach otwartego konkursu ogłoszonego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego pn. „Dolnośląski Fundusz  Pomocy Rozwojowej 2017” Gmina Jedlina-Zdrój otrzymała pomoc finansową na realizację zadań własnych przyznaną przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego.

Spośród 79 gmin, których projekty zostały poddane ocenie wielokryterialnej i merytorycznej  Jedlina-Zdrój znalazła się wśród  22, które otrzymały dotację,  uzyskując dofinansowanie w wysokości 150.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa obiektów i miejsc służących rozwojowi społeczności lokalnej, małej architektury i obszarów aktywności w Jedlinie-Zdroju”.

Czytaj więcej...

UWAGA!!! ZMIANA LOKALIZACJI PSZOK-u

Szanowni Mieszkańcy Jedliny-Zdroju

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2017 zmianie ulega lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Nowy PSZOK znajdować się będzie przy ul. Kłodzkiej 29D.  Dotychczasowe zasady przyjmowania odpadów do PSZOK pozostają bez zmian.

 

Dodatkowe informacje

Strona może korzystać z plików cookies w celu realizacji usług, zgodnie Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka Cookies .